Wetenschap

Bibliotheek

De bibliotheek van Maredsous bestaat al sinds de stichting van de abdij in 1872. Eerst in een ruime galerijenzaal gesitueerd (zie foto hiernaast) werd ze in 1947 naar een ander gebouw verplaatst wegens gebrek aan plaats (zie foto hieronder). Dit bestaat, naast het boekmagazijn (vijf verdiepingen), uit een leeszaal, een cartotheek, verschillende bureaus, een kostbaar magazijn (manuscripten, incunabelen, oude boeken), verschillende vertrekken (lithografieën, muntsoorten, medailles, enz.) en archievendepots.

Zie de cataloog hier.

Het aantal boeken en tijdschriften wordt op ongeveer 400.000 geschat. De belangrijkste afdeling betreft de godsdienstige wetenschappen. Bijbel, theologie, liturgie, patrologie, ecclesiastisch recht, geschiedenis van de kerk, monastieke geschiedenis.

Daar vind je ook andere afdelingen in verband met bepaalde activiteiten van de abdij. Zo hebben we, via een in 1881 gesticht humanioracollege, Griekse, Latijnse en Franse literatuur bevorderd. Op dezelfde manier heeft de hogere technische school ons in kunstgeschiedenis, in schilderen, in beeldhouwen, en in architectuur doen specialiseren.

De bibliotheek van Maredsous is een private stichting. Zo wordt ze enkel door de monnikengemeenschap gebruikt. Maar al wie wenst te komen is welkom. Ben je leraar, deskundige of student, je hoeft maar te vragen.

Dankzij hun bibliotheek kunnen de monniken een aantal uitgaven op touw zetten. Onder andere, Revue bénédictine met zijn verslag over de benedictijnse geschiedenis en Lettre de Maredsous.

Het centrum Informatica en Bijbel is echter wél toegankelijk voor wie op zoek is naar informatie.