Wetenschap

La Revue Bénédictine

La Revue Bénédictine (sinds 1884) is een periodieke, wetenschappelijke uitgave over de kerkelijke geschiedenis en literatuur. Het tijdschrift verschijnt tweemaal per jaar (ongeveer 500 pagina’s). Er worden onuitgegeven teksten gepubliceerd, samen met originele onderzoeken in het Frans, Engels en Duits, samenvattingen van recent verschenen werken en twee bibliografische bulletins. Het ‘Bulletin d’histoire bénédictine’ (mej. Aymes) vergezelt elke uitgave in de vorm van een aparte aflevering; het ‘Bulletin de la Bible latine’ (dom P.-M. Bogaert) verschijnt tweejaarlijks in het Revue, in de vorm van artikels.

Abonementen