De Abdij

Kalender van vieringen

De vieringen van de monnikengemeenschap staan open voor de gelovigen.

Nieuws van de Abdij

Ontdek al het nieuws en de evenementen rond onze abdij.

Het ontvangsthuis

Het kloosterhostel is de plek waar de monniken hun gasten ontvangen, maar het is geen hotel.

Onze geschiedenis

Maredsous, een klooster gesticht in de negentiende eeuw, is afhankelijk van een veel verder verleden.

De Bijbel

Een originele en vernieuwde presentatie van de Maredsous Bijbel.

Dom Marmion

Abt van Maredsous, Dom Marmion werd op 3 september 2000 in Rome zalig verklaard.
Top