De broederschappen van Sint-Benedictus

Monnikenleven

De broederschappen van Sint-Benedictus

De broederschappen van Sint-Benedictus werden opgericht in 1988, als variant op de traditionele oblatuur. Ze namen de vorm aan van groepen met maximaal tien tot twaalf leden. Hun organisatie steunt op drie principes:

    1. Partnerschap’, d.w.z. gelijkheid, wederkerigheid en complementariteit tussen de monniken en niet-monniken in een groep;
    2. Een ‘betrokken’ woord in de dialoog, d.w.z. persoonlijke deelname aan uitwisseling, wederzijds luisteren en respect voor het woord van de andere;
    3. Klemtoon op onderling overeengekomen teksten (Regel van Sint-Benedictus, Heilige Schrift, werken die de gemeenschap kunnen inspireren of onderhouden).

De toetreding van een nieuwe kandidaat gebeurt na onderling overleg tussen alle leden van het betrokken broederschap. De frequentie van de bijeenkomsten wordt eveneens vastgelegd binnen het broederschap. De bijeenkomsten kunnen worden geleid bij beurtrol.

Schrijf ons indien u wenst toe te treden tot een van de broederschappen.

Top