De broederschappen van Sint-Benedictus

Monnikenleven

De broederschappen van Sint-Benedictus

De broederschappen van Sint-Benedictus werden opgericht in 1988, als variant op de traditionele oblatuur. Ze namen de vorm aan van groepen met maximaal tien tot twaalf leden. Hun organisatie steunt op drie principes:

    1. Partnerschap’, d.w.z. gelijkheid, wederkerigheid en complementariteit tussen de monniken en niet-monniken in een groep;
    2. Een ‘betrokken’ woord in de dialoog, d.w.z. persoonlijke deelname aan uitwisseling, wederzijds luisteren en respect voor het woord van de andere;
    3. Klemtoon op onderling overeengekomen teksten (Regel van Sint-Benedictus, Heilige Schrift, werken die de gemeenschap kunnen inspireren of onderhouden).

De toetreding van een nieuwe kandidaat gebeurt na onderling overleg tussen alle leden van het betrokken broederschap. De frequentie van de bijeenkomsten wordt eveneens vastgelegd binnen het broederschap. De bijeenkomsten kunnen worden geleid bij beurtrol.

Schrijf ons indien u wenst toe te treden tot een van de broederschappen.

Top

le dimanche 24 septembre 2023 à 17 heures.

A la basilique de Maredsous 

 

Conférence-concert

Par le père Stéphane d’Oultremont

« La beauté est la clé du mystère et elle renvoie à la transcendance.»

Saint Jean-Paul II, Lettre aux artistes, 4 avril 1999


Pour faire suite à la lettre apostolique desiderio desideravi du pape François sur la formation liturgique, le père Stéphane d’Oultremont donnera une conférence–concert sur « Le Beau et la liturgie » à l’abbaye de Maredsous le dimanche 24 septembre à 17 heures.

L’octuor vocal a cappella Laus Æterna et l’organiste Jacques Willemyns en assureront la partie musicale avec des œuvres du XVe au XXe siècle.