Wat is een monnik?

geestelijk leven

Wat is een monnik?

De christenen hebben het monnikenleven niet uitgevonden. Het bestaat in talrijke godsdiensten. De monniken van Maredsous leven onder de Regel van de Heilige Benedictus, en worden daarom “Benedictijnen” genoemd.

Wij leven in gemeenschap. Samen delen wij onze vreugden, onze pijnen, onze bestaansmiddelen. Naar het oude benedictijnse adagium “Ora et labora” (bid en werk) verdelen wij onze tijd tussen gebed, lectio divina en talrijke taken.

Aan het einde van uw bezoek kunt u ons uw gebedsintenties achterlaten, of een of andere spirituele tekst meenemen, of een commentaar op de Regel van Sint-Benedictus.

Top