Wat is een monnik?

geestelijk leven

Wat is een monnik?

De christenen hebben het monnikenleven niet uitgevonden. Het bestaat in talrijke godsdiensten. De monniken van Maredsous leven onder de Regel van de Heilige Benedictus, en worden daarom “Benedictijnen” genoemd.

Wij leven in gemeenschap. Samen delen wij onze vreugden, onze pijnen, onze bestaansmiddelen. Naar het oude benedictijnse adagium “Ora et labora” (bid en werk) verdelen wij onze tijd tussen gebed, lectio divina en talrijke taken.

Aan het einde van uw bezoek kunt u ons uw gebedsintenties achterlaten, of een of andere spirituele tekst meenemen, of een commentaar op de Regel van Sint-Benedictus.

Top

le dimanche 24 septembre 2023 à 17 heures.

A la basilique de Maredsous 

 

Conférence-concert

Par le père Stéphane d’Oultremont

« La beauté est la clé du mystère et elle renvoie à la transcendance.»

Saint Jean-Paul II, Lettre aux artistes, 4 avril 1999


Pour faire suite à la lettre apostolique desiderio desideravi du pape François sur la formation liturgique, le père Stéphane d’Oultremont donnera une conférence–concert sur « Le Beau et la liturgie » à l’abbaye de Maredsous le dimanche 24 septembre à 17 heures.

L’octuor vocal a cappella Laus Æterna et l’organiste Jacques Willemyns en assureront la partie musicale avec des œuvres du XVe au XXe siècle.