La revue bénédictine

WETENSCHAP

La revue bénédictine

” La Revue Bénédictine” (sinds 1884) is een periodieke, wetenschappelijke uitgave over de kerkelijke geschiedenis en literatuur. Het tijdschrift verschijnt tweemaal per jaar (ongeveer 500 pagina’s). Er worden onuitgegeven teksten gepubliceerd, samen met originele onderzoeken in het Frans, Engels en Duits, samenvattingen van recent verschenen werken en twee bibliografische bulletins. Het ‘Bulletin d’histoire bénédictine’ (M. Fabian Wautelet) vergezelt elke uitgave in de vorm van een aparte aflevering; het ‘Bulletin de la Bible latine’ (dom P.-M. Bogaert) verschijnt tweejaarlijks in het Revue, in de vorm van artikels.

Hieronder vindt u onze abonnementen en instructies voor auteurs:

ABONNEMENT FORMULES: 
  • Papier (tijdschrift en bulletin) voor België 135 €
  • Papier (dagboek en bulletin) voor andere landen 150 €
  • Papier (dagboek en bulletin) via een boekhandelaar-agent 170 €

  • Papier (tijdschrift en bulletin) en online toegang 200 € htva
  • Online toegang zonder het bulletin 145 € htva

Boekjes worden pas verzonden na ontvangst van de betaling.

Bij aankoop van meerdere delen of een complete collectie (alleen op papier), forse korting. Neem contact op met het secretariaat van de Bénédictine Review om een prijs aan te vragen.

Neem voor bestellingen en vragen contact op met:

Afdrukken, met het Bulletin en online toegang
Alleen online toegang zonder het Bulletin

BREPOLS UITGEVERS
Begijnhof 67
B – 2300 TURNHOUT (België)
Telefoon. : +32 14 44 80 30 / Fax: +32 14 42 89 19
E-mail: periodicals@brepols.net

Abonnement papier (avec le Bulletin)
Print only (with the Bulletin)
REVUE BÉNÉDICTINE
Abdij van Maredsous
B – 5537 Denée (België)
Telefoon. : +32 82 698 277
Nieuw e-mailadres: revue.bene@maredsous.com

New International Bank Account Number :
BNP Paribas Fortis
IBAN : BE12 2500 0634 4592
BIC/SWIFT : GEBABEBB
TVA n° BE 0407.585.882

INSTRUCTIES VOOR AUTEURS

La Revue Bénédictine publiceert artikelen over benedictijnse patristiek en monastieke geschiedenis; deze artikelen, die filologische en historische methoden toepassen, moeten een originele bijdrage aan het onderzoek vormen en mogen niet eerder of gelijktijdig elders zijn gepubliceerd.

Artikelen kunnen worden geschreven in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De auteur voegt een samenvatting van een tiental regels toe in de compositietaal en zo mogelijk in het Engels. Deze samenvatting wordt niet afgedrukt, maar wordt gebruikt om het artikel op la Revue Bénédictine-website en online te vinden.

Voor gedetailleerde online verwijzingen wordt auteurs bovendien gevraagd (vanaf 2018) om een bibliografische lijst te geven van de werken die in het artikel worden geciteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen :

1. Handschriften en archieven ;

2. Gedrukte bronnen ;

3. Werk.

De auteur vermeldt duidelijk zijn achternaam, voornaam, functie, beroepsadres. Met het oog op het verzenden van drukproeven en herdrukken dient de redactie op de hoogte te worden gebracht van het nuttige postadres en, indien van toepassing, elke wijziging van dit adres.
Het artikel dat naar de redactie wordt gestuurd, wordt voorgelezen door leden van de leescommissie. La Revue Bénédictine kan haar aanvaarding onderwerpen aan aanpassingen of verbeteringen die door deze commissie worden voorgesteld. Zij reageert zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van het manuscript.

Wanneer het artikel is geaccepteerd, heeft La Revue Bénédictine de elektronische kopie en de papieren versie van het artikel in zijn definitieve vorm nodig vanuit het oogpunt van de auteur. De redacteur is verantwoordelijk voor het in stijl brengen volgens het gebruik van het tijdschrift.

De auteur die een artikel aan la Revue Bénédictine toevertrouwt, machtigt het tijdschrift daarmee om het document op andere media te introduceren, in het bijzonder elektronisch. Brepols Publishers zorgt voor de exclusieve online distributie van artikelen.

Voor elke herdruk of andere druk van het artikel moet de auteur de schriftelijke toestemming hebben van la Revue Bénédictine (ten vroegste drie jaar na de eerste publicatie) en de rechten van Brepols Publishers respecteren.

De auteur van het artikel ontvangt gratis 25 herdrukken van zijn tekst. Ze worden naar zijn postadres gestuurd. Tegen betaling kunnen extra exemplaren worden aangevraagd.

Top