Symboliek en interpretatie

Kunst

Symboliek en interpretatie

SYMBOLISME EN INTERPRETATIE VAN HET LAATSTE AVONDMAAL
Het Laatste Avondmaal, de laatste maaltijd van Christus, wordt hier op een onverwachte manier benaderd, want hoewel dit schilderij, of de voorstelling ervan, vaak is behandeld, en ver voor Da Vinci, is het nooit behandeld vanuit het gezichtspunt van de apostelen en de bijna real-time evolutie van hun reacties, een bewustzijn en een intuïtie van elk van de mensen die bij de handeling betrokken zijn. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Deze historische vertaling van deze oerdaad in de geschiedenis van de mensheid brengt hier, ongetwijfeld omdat de personages uit onze tijd stammen, een zeer bijzondere symboliek samen.

De twee dubbele triptieken die het centrale Laatste Avondmaal vergezellen, laten ons volledig binnengaan in het moment, in de minuten die verstrijken nadat Jezus tot zijn leerlingen zegt: “Waarlijk, Ik zeg u: een van u zal Mij verraden.

Luister naar het 9e deel van Beethoven (scherzo) en staar naar het Laatste Avondmaal van Damon, u zult de bomen zien overlopen, de bladeren zien trillen, de bronzen figuren overweldigd door hun instincten en de tafel van de gasten gedekt en versierd met victualiën zien wankelen onder het drama dat wordt ingevlochten, en toch een soort plezier dat verder gaat dat ons meesleept, dat van het ontdekken van de geheimen, de verrukking om meer te weten. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Laten we eerst eens kijken naar de omlijsting van de setting van het Laatste Avondmaal, het centrale schilderij.Het lijkt buiten de tijd te vallen, zijn ruimte en plaats bepalen niets.Natuurlijk is er de aanduiding van de kleding van de personages, maar die springt niet direct in het oog omdat we worden opgeslokt door iets anders….de overvloed aan vegetatie, dicht en dicht. Op de voorgrond staat een zeer lange tafel met een vallend tafelkleed dat met zijn plooien bijna het gras raakt. Christus blijft kalm, alsof hij wacht, of meer nog, de reactie van zijn discipelen gadeslaat. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Het decor is uitbundig, de flora is alomtegenwoordig en toch zijn de personages er, charismatisch; in de tragedie is er allereerst de mens en zijn veelvoudige zwakheden.

Dan is het goed om de eerste akte van het dubbeldrieluik te benaderen.Akte 1: Wij hebben het gezichtspunt van Bartholomeüs, ik moet zeggen, wij zijn Bartholomeüs, de apostel die helemaal links aan tafel staat.Hij is de aanleiding, degene die wil weten wie de verrader is, de as neemt de hele tafel in beslag en de eerste gevoelens worden gevoeld.

De tweede is die van de angst, Jacques de minderjarige kent de context van het gezag en de reactie van het gezag, men kan reeds een verandering in de gezichten zien.

André doet zich voor als onschuldig, hij wil onmiddellijk laten weten dat hij er niets mee te maken heeft, zijn handen als bewijs, hij markeert dit feit, de blikken ontmoeten elkaar en ondervragen elkaar.

Dan komt Judas, die een beurs verbergt, waarvan Damon in zijn werk weinig laat zien; je moet tussen de personages kijken, tussen de voorwerpen die op de tafel liggen uitgespreid.

Judas draagt een gezicht dat de liturgie goed kent, zijn lichte glimlach zegt veel over de uren die aan dit laatste avondmaal voorafgingen, hij lijkt de enige te zijn die niet echt verontwaardigd is, precies op dit moment voelen we expliciet aan dat hij niet weet dat hij de volgende dag zelfmoord zal plegen.

En dan is er Petrus, die in een lage mis zijn mening in Johannes’ oor wil geven, zonder te worden afgeluisterd, of misschien om hem te troosten. Hij is voorzichtigheid.

Dan komt Johannes of Maria Magdalena, ook duister hier, maar in elk geval lijkt het personage bedroefd, berustend, luisterend naar Petrus’ woorden.

Wij zitten in het midden van de tafel, de kracht van Christus is onmiskenbaar, de majesteit is in hem, hij wacht op zijn lot, sereen, wetende dat wat hij zal brengen aan degenen die in hem geloven hen buiten het bereik van alle tragedies zal brengen , hij zal het ergste voor hen lijden. Zijn gezicht is van parelmoer, vastberaden, klaar om overtredingen te trotseren.

Op dit moment brengt San Damon een dertiende personage op het podium, Mathias, die nadat Judas zich de dag na deze maaltijd ophangt, hem vervangt, en vooral de enige apostel zal zijn die getuige zal zijn van de kruisiging van Jezus van Nazareth. Mathias buigt zich naar het oor van Christus, men zou kunnen denken dat hij hem verzekert van zijn steun, dat hij probeert, als de twijfel blijft bestaan, erachter te komen wie de verrader is.

En terecht, vanaf dit zevende schilderij zijn de andere assen genomen vanuit zijn gezichtspunt, meer intiem, dicht bij vertrouwen. Emoties evolueren en verwarring vestigt zich op de gezichten terwijl we verder gaan tussen de discipelen.

Mathias draait eerst naar rechts, het uiterlijk is weer veranderd, drie gezichten zijn in close-up. Thomas de ongelovige, die naar voren komt, de beschuldigende wijsvinger tegen zo’n uitspraak, hij is degene die vragen stelt, die om bewijs vraagt van wat hij zojuist heeft gehoord.

Jacobus de middelvinger, die vlak naast Jezus zit, lijkt hem tegen te willen houden. Hij is degene die gelooft dat dit mogelijk is, hij wil dat we Christus laten spreken, hij wil meer weten.

Achter hen staat Philippe, die weigert dat iemand kan denken dat hij de verrader is.

Matthias draait zich naar rechts en staart, als van dichtbij, naar de gezichten van de eerste zes apostelen. Sommige zijn al vaag, alsof ze buiten het debat worden gehouden. Misschien de impliciete consequentie dat de misdadiger er is.

Dan en tot de laatste van de schilderijen, komt Mathias tussen de discipelen in, de ongewone assen zullen de gevoelens van elk van hen beter begrijpen.

Mathieu, die verkondigt: “Hoor je dat? », kwamen in opstand dat er een verrader onder hen is.

Simon: “Ik begrijp niet waarom zoiets mogelijk is. »

Thaddée bespreekt, lijkt het advies van Simon op te volgen.

De bewuste onbalans doet ons de verschillende karakters van de getuigen van deze laatste maaltijd in de rede leggen. En het staat buiten kijf dat de verschillende aspecten en tegenstellingen van de mens hier vertegenwoordigd zijn.

Top