De Basiliek van Sint-Benedictus

Het bezoek van de abdij

De Basiliek van Sint-Benedictus

Welkom !

De gemeenschap van benedictijnse monniken van Maredsous heet u van harte welkom in deze basiliek van Sint-Benedictus, een plaats van gebed en bedevaart sinds 1888.

Presentatie

De abdijkerk van Maredsous, gebouwd van 1877 tot 1887, is in de primaire gotische stijl. Net als de andere gebouwen van de abdij is het een van de belangrijkste voorbeelden van deze stijl in België. De architect, baron Jean-Baptiste Béthune († 1894), een pionier van de gotische heropleving in onze streken, ontwierp het naar het model van de kloosterkerken van de 13e eeuw, in de stijl van de abdijen van Aulne en Villers-la- Dorp. Op 12 oktober 1926 richtte paus Pius XI het op als een basiliek. Vervolgens werd het in 1956-1957 door de architect Roger Bastin uit Namen ingericht en grondig verbouwd om beter te beantwoorden aan de vereisten van de liturgie die op het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) werd gepromoot.
De kerk is rigoureus georiënteerd en bestaat uit een lang middenschip van 75 m dat eindigt in een platte apsis. Het wordt geflankeerd door gangpaden die worden doorsneden door een 28 m breed transept. Langs de zijbeuken zijn zijkapellen aangebracht. Omdat het een kloosterkerk is, zal men niet verrast zijn door het belang van het koor waar de kramen van de monniken zijn opgesteld en waar we meerdere keren per dag het Officie zingen.

Top