Voorbereiding op het vormsel

ONTVANGST

Voorbereiding op het vormsel

Mijn vormselretraite
Doel

De jongeren ontdekken het vormselsacrament op een actieve manier en via liederen.

Parcours:

Zij ontdekken :

De symbolen van de Heilige Geest,
De verschillende manieren om de Heilige Geest te noemen;
De grote onderdelen van het vormingssacrament;
Het pinksterfeest;
De gaven en vruchten van de Heilige Geest;
Woorden om hun persoonlijk engagement voor de Kerk uit te drukken;
Een voorbereiding op de viering van het vormselsacrament.
Elke jongere krijgt een dossier, om in te vullen tijdens de retraite.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur: een tot twee dag(en), naargelang de wensen van de groep

Locatie:

Abdij van Maredsous (of eender welke andere locatie)

Aanvullende activiteiten:

Mogelijkheid om de Abdij van Maredsous te bezoeken, met een inleiding in het monnikenleven;
Mogelijkheid om het sacrament van verzoening te beleven, aangepast voor kinderen en/of jongeren;
Mogelijkheid om de Eucharistie te vieren op een manier die geschikt is voor kinderen en/of jongeren
Tijd voor een gebedswake;
Mogelijkheid om het programma aan te passen volgens de wensen van de catechisten en/of de begeleidende priesters.
Informatie, inschrijving en leiding: pater François LEAR, o.s.b.

Contactgegevens:

Schriftelijk: Abdij van Maredsous B-5537 DENEE

Telefonisch: 082/69.82.11

Per fax: 082/69.83.21

Top