Het Gregoire Fournier-centrum

Wetenschap

Het Gregoire Fournier-centrum

In dit centrum worden natuurkundige collecties ondergebracht die door Pater Grégoire Fournier (1863-1931) verzameld werden. De rijke verzamelingen van geologie, mineralogie, dierkunde en bovenal de Paléontologie, maken van dit museum een deel van het Belgisch wetenschappelijk erfgoed. Regelmatig worden er tentoonstellingen op touw gezet. De verzamelingen worden door de V.Z.W Grégoire Fournier beheerd. Die heeft haar zetel in Maredsous.

Top