De oblatuur

Monnikenleven

De oblatuur

. . .

. . .


. . . De oblatuur verenigt gelovigen die een bijzondere christelijke roeping ervaren in de maatschappij: zij willen een benaderingswijze volgen die even discreet als spiritueel is en willen zich voortdurend bekeren tot de waarden van het evangelie, die van de Regel van Sint-Benedictus en de geldende waarden in de Abdij van Maredsous. De oblatuur verenigt leken, geestelijken … die in eerste instantie uit sympathie deelnemen aan de bijeenkomsten. Op een bepaald ogenblik staat het hen vrij om deze sympathie te bevestigen met een definitief engagement. Voor meer informatie, contacteer pater Luc Moës.

La lettre de Maredsous    en “De boodschapper” dienen als periodieke link met de Abdij of de Meester van de Oblaten, p. Luc Moës letterdemaredsous@gmail.com flm@maredsous.com
letterdemaredsous@gmail.com
flm@maredsous.com

Top