De oblatuur

Monnikenleven

De oblatuur

. . .

. . .


. . . De oblatuur verenigt gelovigen die een bijzondere christelijke roeping ervaren in de maatschappij: zij willen een benaderingswijze volgen die even discreet als spiritueel is en willen zich voortdurend bekeren tot de waarden van het evangelie, die van de Regel van Sint-Benedictus en de geldende waarden in de Abdij van Maredsous. De oblatuur verenigt leken, geestelijken … die in eerste instantie uit sympathie deelnemen aan de bijeenkomsten. Op een bepaald ogenblik staat het hen vrij om deze sympathie te bevestigen met een definitief engagement. Voor meer informatie, contacteer pater Luc Moës.

La lettre de Maredsous    en “De boodschapper” dienen als periodieke link met de Abdij of de Meester van de Oblaten, p. Luc Moës letterdemaredsous@gmail.com flm@maredsous.com
letterdemaredsous@gmail.com
flm@maredsous.com

Top

le dimanche 24 septembre 2023 à 17 heures.

A la basilique de Maredsous 

 

Conférence-concert

Par le père Stéphane d’Oultremont

« La beauté est la clé du mystère et elle renvoie à la transcendance.»

Saint Jean-Paul II, Lettre aux artistes, 4 avril 1999


Pour faire suite à la lettre apostolique desiderio desideravi du pape François sur la formation liturgique, le père Stéphane d’Oultremont donnera une conférence–concert sur « Le Beau et la liturgie » à l’abbaye de Maredsous le dimanche 24 septembre à 17 heures.

L’octuor vocal a cappella Laus Æterna et l’organiste Jacques Willemyns en assureront la partie musicale avec des œuvres du XVe au XXe siècle.