Een bezoek aan de abdij

het bezoek van de abdij

Het klooster

Het voorplein is de eerste plaats waar de bezoeker in contact komt met onze abdij. Voor Sint-Benedictus is een gastvrije ontvangst één van de voornaamste opdrachten voor de monniken.

“Alle gasten die aankomen moeten ontvangen worden als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: ‘Ik kwam als gast en u hebt Mij opgenomen’. Aan ieder wordt de eer bewezen die men hem verschuldigd is, maar in het bijzonder aan de geloofsgenoten en de bedevaarders. Vooral aan het opnemen van armen moet men de grootste zorg besteden, omdat men in hen Christus meer in het bijzonder ontvangt”.

Regel van Sint-Benedictus, 53, 1-2.15

De gastvrijheid, zoals de monniken die vandaag beoefenen, gebeurt nog steeds in de geest van de Heilige Benedictus: een authentiek contact leggen tussen degene die in het klooster aankomt en de monniken die er wonen.

Een rondleiding door de kerk en de omgeving van het klooster wordt aangeboden in het Centre d’accueil Saint-Joseph.

Eens binnen de abdij komen wij aan de portiersloge, open alle dagen van 8 u. tot 21 u. Daar ontvangt de portier de bezoeker en stuurt hem, naargelang deze het wenst, naar het gastenverblijf, de bedevaartsplaats of een spreekkamer waar hij een van de monniken kan ontmoeten.

Voorbij de portiersloge komt u in de westvleugel van de kloostergang terecht. De kloostergang vormt een vierkant met een zijde van vijftig meter. Hij verbindt alle gebouwen van de abdij met elkaar. In het midden is er de binnenplaats, waar een fontein ruist. De noordelijke kloostergang geeft toegang tot de kerk.
De oostvleugel bestaat uit twee prachtige zalen: de sacristie en de kapittelzaal.

De zuidvleugel omvat verscheidene gemeenschapslokalen, o.a. de refter: een grote zaal met harmonieuze afmetingen en verlicht door hoge vensters. Daar nuttigen de monniken hun maaltijden, waaraan ook gasten kunnen deelnemen. Het merendeel van de maaltijden verloopt in stilte. Onder het middagmaal leest een monnik uit een geschiedkundig of geestelijk boek voor.

Top